Dementiecongres in Altena: Samenwerking GGD en West-Brabantse gemeenten versterkt

3 maanden geleden gepubliceerd

De GGD en 16 West-Brabantse gemeenten hebben op 28 maart hun samenwerking in de aanpak van dementie versterkt. Bestuurders, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen kwamen in Altena bij elkaar om kennis te delen. Hierbij waren ook Saskia Boelema, gedeputeerde Gezondheid van de Provincie Noord-Brabant, en Marian Witte, bestuursvoorzitter GGD West-Brabant, aanwezig.

Dementie: een groeiend probleem

Dementie is zich aan het ontwikkelen tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. De ziekte heeft een grote impact en het is urgent om hier gezamenlijk iets tegen te doen. De GGD en de 16 deelnemende gemeenten gaan daarom nog meer samenwerken om dementie te bestrijden en te voorkomen. Ook willen ze de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten verbeteren.

Het congres: een breed programma

Het congres werd geopend door burgemeester Egbert Lichtenberg en omvatte een breed programma om de vele aspecten van dementie in de praktijk te belichten. Journalist Gijs Wanders sprak over zijn boek ‘gezichten van dementie’, met portretten van mensen met dementie en hun naasten. Er werden activiteiten georganiseerd gericht op het beleven en doorleven van dementie en het maken van nieuwe samenwerkingsvormen. Het congres sloot af met concrete afspraken om nu en in de toekomst samen aan de slag te gaan.

Reacties van de betrokkenen

Saskia Boelema, gedeputeerde Gezondheid van de provincie Noord-Brabant, noemde het heel waardevol om aanwezig te zijn en prees de activiteiten en goede gesprekken over het thema dementie. Marian Witte, bestuursvoorzitter GGD, benadrukte dat een sterkere samenwerking tussen gemeenten en GGD kan leiden tot gerichte programma’s voor zorg en ondersteuning. Shah Sheikkariem, wethouder Gezondheid van de gemeente Altena, sprak over de ambitie van Altena om een ‘blauwe zone’ van gelukkige, gezonde en vitale inwoners te realiseren. Hij benadrukte dat dit congres belangrijke stappen heeft gerealiseerd om samen dementie stevig aan te pakken.