Verbetering van verkeersveiligheid en doorstroming met Turborotonde bij Kromme Nol

3 maanden geleden gepubliceerd

In een gezamenlijk initiatief werken de gemeente Altena en de provincie Noord-Brabant aan de verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het knelpunt Kromme Nol in Wijk en Aalburg. Na uitgebreid onderzoek is besloten dat een ‘turborotonde’, voorzien van meerdere rijstroken en veilige fietsoversteekplaatsen, de situatie zou kunnen verbeteren.

Probleem van verkeersveiligheid

Bewoners, de gemeenteraad en statenleden hebben regelmatig aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op het knelpunt Kromme Nol. De rotonde en de aangrenzende kruising worden door een breed scala aan verkeersdeelnemers gebruikt, waaronder fietsers, voetgangers en zwaar verkeer, wat soms tot gevaarlijke situaties leidt.

Turborotonde als oplossing

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een turborotonde met meerdere rijstroken een veelbelovende oplossing is. Deze rotonde zal niet alleen de doorstroming van het verkeer verbeteren en filevorming verminderen, maar zal ook de verkeersveiligheid op het aangrenzende kruispunt Kromme Nol verbeteren. Bovendien zal het sluipverkeer met bijbehorende verkeersrisico’s ten zuiden van de Bergsche Maas afnemen door de verminderde wachtrijvorming op de N267.

Realisatie en vervolg

Na enkele noodzakelijke onderzoeken zal tegen het einde van 2024 het plan worden gepresenteerd aan de omwonenden. De realisatie van het project zal in het laatste kwartaal van 2025 beginnen.

Wethouder Hans Tanis toont zich tevreden met deze ontwikkeling en heeft vertrouwen in deze toekomstbestendige oplossing die zal bijdragen aan minder drukte en files op de weg.

Aanpak kruising N283 – Kromme Nol

Ook de kruising N283 met de Kromme Nol en de Parallelweg wordt in 2026 aangepakt. In het nieuwe ontwerp zal er midden op het kruispunt ruimte worden gerealiseerd zodat auto’s gefaseerd kunnen oversteken. Daarnaast worden de fietspaden herkenbaarder ingericht met rood asfalt en krijgen deze een overzichtelijkere voorrangssituatie.

De wegen N267 en N283 (Hank – Wijk en Aalburg) zijn in beheer bij de provincie Noord-Brabant, terwijl de onderliggende wegen Polstraat, de Kromme Nol en aansluiting in beheer zijn bij de gemeente Altena. Daarom wordt dit project gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd.