Eerste bijeenkomst Economische Adviesraad Altena

4 maanden geleden gepubliceerd

De Economische Adviesraad van Altena kwam dit jaar voor het eerst bijeen op 29 februari. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking met de leden, wethouder economische zaken Wendy van Ooijen-van Breugel en de teammanager van Team Ondernemen.

Visie op Werken gemeente Altena 2035

Een belangrijk agendapunt was de ‘Visie op Werken gemeente Altena 2035’. De doelstellingen zijn een bruisend ondernemersklimaat, goede bereikbaarheid, een passend woningaanbod en voldoende voorzieningen. De oprichting van de Economische Adviesraad Altena is een van de stappen om deze ambities te realiseren.

Leden Economische Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit: Maarten de Winter, Rob Boerman, Frans Verwer, Dick van Rhee, Marco Hoogendoorn, Gijsbert Schutten, Willem-Jan van Klinken, Liselotte van Bokhoven, Michiel van der Stelt, Peter Vos en voorzitter Ruth Huisman. De leden vertegenwoordigen de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid), de speerpuntsectoren Maritiem en Agro-food en de kernen van de gemeente.

Rol Economische Adviesraad

De Adviesraad draagt vanuit een adviserende en stimulerende rol bij aan de duurzame economische ontwikkeling van de gemeente. De leden dragen verder bij aan het delen van kennis en zorgen voor de samenwerking tussen de economische en maatschappelijke partners.

Toekomstige vergaderingen

Naast de Visie op Werken werd onder andere het instellingsbesluit besproken en werden de agendapunten voor de volgende vergadering vastgesteld. Inwoners zijn welkom om de komende vergaderingen als toehoorder bij te wonen. De data van de vergaderingen voor dit jaar zijn: 28 mei, 29 augustus en 26 november.