Uitbreiding bedrijventerrein Giessen begonnen met aanleg ecologische verbindingszone

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Altena, heeft samen met het Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena en Waterschap Rivierenland, de start van de uitbreiding van het Subregionaal Bedrijventerrein (SRBT) in Giessen aangekondigd. De uitbreiding begint met de aanleg van een ecologische verbindingszone.

Het bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen wordt met 10 hectare uitgebreid. Voordat in het najaar van 2024 wordt begonnen met de aanleg van het bedrijventerrein, wordt eerst een deel van de ecologische verbindingszone aangelegd. Deze verbindingszone is belangrijk voor dieren in het gebied, die zich straks via de zone tussen twee natuurgebieden kunnen bewegen.

Symbolische start

De start van de aanleg van de ecologische verbindingszone markeert ook het begin van de uitbreiding van het bedrijventerrein. Om dit moment te markeren, hingen wethouders Hans Tanis (Bedrijventerreinen) en Wendy van Ooijen (Ondernemen) samen met de betrokken partners symbolisch een uilenkast op. De steenuil leeft in het gebied en het is voor alle betrokken partijen van belang dat dit zo blijft.

Wethouder Hans Tanis benadrukte het belang van de uitbreiding: “Het terrein is van groot belang voor Giessen en gemeente Altena. Het voldoet aan de grote vraag naar bedrijfskavels en biedt voor vele ondernemers ruimte om te groeien. In de ontwikkelplannen is niet alleen aandacht geweest voor ondernemen, maar ook voor de natuur. We hopen dat dieren zoals de steenuil en de hermelijn zich hier net als de ondernemers thuis gaan voelen.”